Privacy Policy

1 VERWERKING VAN UW GEGEVENS


1.1 Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u uw persoonsgegevens kenbaar maakt welke nodig zijn een bestelling te plaatsen, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en /of bankpasgegevens (indien gebruik iDeal). Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening.


1.2 Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder feedback en/of overige informatie op deze Website en/of het verzenden van e-mails aan ons).

2 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

2.1 Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van deze Website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons tevens in staat om facturen aan u te verzenden en - indien nodig - contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw bestellingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) deze Website en onze dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden.

2.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze Website en/ of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op deze Website en/ of onze dienstverlening.

2.3 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.4 U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven in artikel 2.2 - 2.3 genoemd en/ of uw toestemming hiervoor intrekken. Dit kunt u doen door ons hierover te informeren en contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens zoals onder 8 weergegeven).

2.5 Middels het via deze Website vrijwillig plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie over deze Website, uw bestellingen en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze Website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden.

3 OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van deze Website en/of onze diensten. Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan onze data verwerkingscentra, IT-service providers en/of andere derden voor de administratie, afhandeling en verwerking van de door u geplaatste bestellingen, de door u via de Website uitgevoerde betalingen en/ of ondersteunende diensten. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor doorgifte aan de bij ons aangesloten franchisenemers. Door het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens, gaat u met een dergelijke doorgifte aan en gebruik door derden akkoord. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.3 Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Gracy.nl, behoud Gracy.nl het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van Gracy.nl, of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.

4 COOKIES

4.1 Cookies zijn kleine hoeveelheden (tekst)informatie die op uw computer worden opgeslagen. Gracy.nl maakt via deze Website gebruik van cookies. Tenzij u heeft laten weten dat u hiertegen bezwaar heeft, zal ons systeem cookies naar uw computer sturen wanneer u van deze Website gebruik maakt (dit geldt voor deelnemers en bezoekers van deze Website). Cookies maken het gemakkelijker voor u om via deze Website de gegevens in te geven en sneller en efficiënter gebruik te maken van deze Website. Cookies geven Gracy.nl daarnaast de mogelijkheid tot het monitoren van het dataverkeer en om de inhoud van deze Website voor u verder te personaliseren. U kunt uw computer (via uw web browser) zo instellen dat u cookies alleen accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd. Besef dat wanneer u uw web browser zo instelt, u niet in staat bent om (volledig) gebruik te maken van sommige functies op deze Website. Cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie zoals uw naam, woonadres, telefoonnummer en/of creditcard- of betaalgegevens. Wij delen geen cookies met websites van derden en/of met externe data-leveranciers.

4.2 Uw web browser genereert ook andere informatie zoals de taal van de door u bezochte website en uw IP-adres. Uw IP-adres bestaat uit een reeks getallen die aan uw computer wordt toegewezen tijdens een browser sessie wanneer u toegang tot het internet krijgt via uw internet service provider of uw netwerk. Uw IP-adres wordt automatisch door onze servers opgeslagen en door ons gebruikt om bezoekgegevens over onze Website te verzamelen. Deze bezoekgegevens worden door ons gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op deze Website en voor de optimalisatie van de inrichting van deze Website en onze dienstverlening. Wij maken geen gebruik van uw IP-adres om u persoonlijk te identificeren.

4.3 Wij gebruiken cookies alleen voor de duur van uw bezoek aan deze Website, tenzij u het gebruik van cookies heeft geweigerd of beperkt op de wijze zoals hierboven onder 4.1 vermeld.

5 VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

5.1 Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

5.2 Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

6 TOEGANG TOT GEGEVENS

6.1 U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons)gegevens aan u te verstrekken.

7 WIJZIGINGEN

7.1 Gracy.nl behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze Website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig deze Privacy Verklaring voor het privacy beleid van Gracy.nl

8 CONTACT

8.1 Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:
Gracy.nl, Achterstraat 15, 5388TN  Nistelrode Nederland

U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@gracy.nl.